Volume 3 Number 3 (Aug. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
184
Mhadi A. Ismael, M. R. Heikal, and M. B. Bahroom
145
185
P. Boonkham and N. Leeprechanon
152
186
Shan Wu, Xufeng Zhao, Donglin Li, and Xiaohui Li
157
187
Gao Jingjun, Li Zhixing, Shan Changzheng, and Gao Wei
162
188
Wang Qiang, Feng Jing, Sun Quan, Pan Zhengqiang, and Meng Jieru
166
189
Bayram Akdemir and Şaban Öztürk
170
190
Kenan Yildirim, Suna Cetin, and Yusuf Ulcay
174
191
Miyeon Yoo, Sewon Kim, and Changyeop Lee
179
192
Mujammil Asdhiyoga Rahmanta and Muhammad Iqbal Felani
183
193
Hongcheng Wang, Weiyi Zhang, Jia Liu, and Zhendong Dai
187
194
Zhang Jinsong, Qian Feng, Guo Bing, Yexu Li, and Farid Dawalibi
191
195
Yusri Syam Akil, Syafaruddin, Tajuddin Waris, and Imran Taufik
197
196
Li Yang and Yin Tianguang
201
197
Liangfeng Guo, Nannan Gao, Ying Pei, Hongbo li, and Kerui Chen
205
198
Yifei Xu, Huan Ma, Jiao He, and Dehua Zhang
209
199
Syamsiah Abu Bakar, Rosma Mohd Dom, Ajab Bai Akbarally, and Wan Hasamudin Wan Hassan
213
200
Juan Chen, Quan Sun, Jing Feng, and Zhengqiang Pan
218
Copyright © 2008-2020. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. All rights reserved.
E-mail: ijmmm@ejournal.net