Volume 8 Number 3 (Jun. 2020)
Article# Article Title & Authors Page
485
Tadahiro Wada, Akiyoshi Nitta, and Junsuke Fujiwara
64
486
Shao-Hsien Chen, Zih-Jing Huang, Jia-Xin Tsao, and Rui-Ke Jian
69
487
Ameer K. Alhilo, Wessam F. Hasan, and Hassan Farhat
74
488
Fasai Wiwatwongwana and Nattawit Promma
84
489
Y. Xu, P. Liu, J. Zhao, and G. He
89
490
Minh Cong Tran, Hai Anh Nguyen, and Dat Tien Nguyen
94
491
Zehui Sun, Guoli Li, Zhe Qian, Weifei Li, and Jian Jing
104
492
Kanon Sujaree
109
493
Jun Zhang, Yingying Ma, Shuxin Chen, Liping Chen, and Wanghua Chen
119
494
NY. Muhammad, MN. Mohtar, MM. Ramli, S. Shafie, S. Shaban, and Y. Yusof
126
495
Yao-Chin Lin, Ching-Chun Yeh, Yi-Shien Yang, Wei-Hung Chen, and Jyun-Jie Wang
131
496
Khairul Fikri Tamrin, Nurul Amirah Khalid, and Andrew Ragai Henry Rigit
138
497
Siddharth Katare, Ajay Kumar Gautam, Victor John, Rohini V Meti, and Manoj Chitneedi
143
498
Redha Alrikabi, Albert Chong, and Ahmad Sharifian
148
499
Chao Ma, Siguang An, Wei Wang, Dehui Lin, Mei Li, and Lihong Sun
155
Copyright © 2008-2020. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. All rights reserved.
E-mail: ijmmm@ejournal.net