Volume 7 Number 2 (Apr. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
431
Long Huang
63
432
Yasuo Kondo, Yuko Itoh, Mitsugu Yamaguchi, Satoshi Sakamoto, and Kenji Yamaguchi
68
433
Juan José Encinas C. and Mario Chauca
72
434
An-Tian Du, Zhi-Peng San, Guang-Rui Gu, and Bao-Jia Wu
77
435
Jia-Xin Zhang, Mei-Jie Zhang, Guang-Rui Gu, and Bao-Jia Wu
82
436
Harvey L. Kangley, Simon M. Barrans, and Mark A. Newton
86
437
Kaona Jongwuttanaruk, Prayoon Surin, and Fasai Wiwatwongwana
91
438
Fang-Lin Chao, Ching-Lin Lu, and Je-Ming Lin
95
439
Jinghao Zhao, Xuefeng Yu, Jiangwei Cui, Qiwen Zheng, Hang Zhou, and Qi Guo
100
440
Jinyang Zhang, Maisheng Li, Xiao Zhang, and Xianshuai Chen
105
441
Marlena Wróbel and Jacek Kalina
110
442
Ashwin Polishetty and Guy Littlefair
114
Copyright © 2008-2020. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. All rights reserved.
E-mail: ijmmm@ejournal.net