Volume 3 Number 4 (Nov. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
201
Masaki Fujikawa and Kenta Miyazaki
223
202
Y. G. Chen and L. Wan
231
203
Molham Chikhalsouk and Rama B. Bhat
237
204
Xiang’an Lu, Hanqiao Jiang, and Yanli Pei
243
205
Pritpal Singh, Tanjot Sethi, Bibhuti Bhusan Biswal, and Sujit Kumar Pattanayak
249
206
Weerapong Panichaporn, Ruktai Prurapark, and Kitipat Siemanond
255
207
Haixin Jin and Jiangchang Jin
261
208
Jaber E. Abu Qudeiri, Fayez Y. Abu Khadra, Usama Umer, and Hussein M. A. Hussein
266
209
Yuanwei Chen, Bing He, and Xuefu Yu
271
210
Abhijit Mahapatra, Shibendu Shekhar Roy, and Dilip Kumar Pratihar
275
211
Kaikai Xu, Lukas W. Snyman, Jean-Luc Polleux, Hongda Chen, and Guannpyng Li
282
212
Qian Wang, Saleh Alyahya, Nick Bennett, and Hom Dhakal
287
213
Jianna Niu, George You Zhou, and Tong Wu
294
214
Zhenyu Gu, Cheng Chu, Xingya Xu, and Zhanxun Dong
299
215
Kedar Nath Das and Tapan Kumar Singh
304
Copyright © 2008-2020. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. All rights reserved.
E-mail: ijmmm@ejournal.net